logo_projekt“LUBELSKIE MAMY WRACAJĄ DO PRACY!”
www.lubelskiemamy.wsptwp.eu

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie wraz z Partnerem projektu Gminą Lublin realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. „Lubelskie mamy wracają do pracy!”. Projekt w założeniu ma doprowadzić do aktywizacji kobiet do 45 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Lublin, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z powodu przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Decyzja o dofinansowaniu została przyznana na podstawie konkursu nr DWF_1.5_1_2012 ogłoszonego w ramach Działania 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach działań projektu w żłobku nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Lublinie została uruchomiona nowa grupa dla dzieci matek, które wezmą udział w projekcie.  W  ramach projektu została także zaadaptowana i uruchomiona nowoczesna sala w budynku żłobka dostosowana do potrzeb, nowej 20-osobowej grupy dzieci. Przeprowadzone zostały prace remontowe, które pozwoliły na zachowanie kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. ws. kryteriów lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. W ramach działań projektu zostały zatrudnione opiekunki, które są zaangażowane do opieki nad dziećmi w nowej grupie żłobkowej.
Rolą Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w projekcie jest zarządzanie projektem, rozliczenie finansowe przyznanej dotacji oraz – w zakresie merytorycznym – organizacja warsztatów i konsultacji dla  opiekunek zaangażowanych w opiekę nad dziećmi w żłobku nr 2.
Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r.
Więcej informacji na temat projektu i rekrutacji znajduje się na stronie www projektu:
http://lubelskiemamy.wsptwp.eu/

***
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie istnieje od 1993 roku i jest jedną z najdłużej istniejących niepublicznych uczelni humanistycznych w Polsce.
W swojej bogatej ofercie edukacyjnej Uczelnia proponuje naukę na pięciu kierunkach studiów: pedagogika, politologia, filologia angielska oraz praca socjalna. Szkoła posiada uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów I stopnia – licencjackich oraz magisterskich uzupełniających studiów II stopnia. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są studia podyplomowe oraz liczne szkolenia otwarte i warsztaty organizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obok tradycyjnych form nauczania prowadzone są także zajęcia przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość tzw. KnO. Studenci WSP TWP mają możliwość zdobycia gruntownej wiedzy i kwalifikacji bez względu na położenie geograficzne.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w 6 miastach Polski tj. w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie oraz Człuchowie.

Zapraszamy do galerii zdjęć bawialni, jadalni i sypialni grupy  programowej. Zdjęcia przed i po remoncie sal.

baner_UE_EFS

WordPress PopUp Plugin
error: Content is protected !!